För en
strålsäker
vardag

Välkommen!

Denna nya (unika?) satsning kan alla dra nytta av, men den vänder sig främst till aktörer inom kategorier som t.ex.
Måltid, Arbetsplats och Dagis & skola.

Livet ska äga rum i harmoni – utan störning av t.ex. elektrosmog.
Elektrosmog = elektromagnetiska föroreningar

T.ex: En matupplevelse utan elektrosmog. 
Som gäst på café & restaurang förtjänar man
mat och utrymme utan bestrålning. 

Denna satsning ska hjälpa omställning i viktiga delar (kategorier) av samhället. Vissa av kategorierna kan certifieras för att visa framgången.

Lägsta nivån av anpassning ger
en Wi-fri bronscertifiering.
Mellannivån ger silver…
… och högsta nivån ger
naturligtvis guld.

Tänk ”miljömärkning” (natur, mervärde, profilering)
men ännu mer fundamentalt.

Wi-fri natur
för frodande människor, rent vatten
och levande föda.

Tillsammans för en strålsäker vardag – för alla. 🌳 💜 🙏

Satsningen Wi-Fri är skapad, och drivs, av MOHK.