__Wi-fri__ För en strålsäker vardag

Denna satsning ska hjälpa omställning i viktiga delar (kategorier) av samhället. Vissa av kategorierna kan certifieras för att visa framgången.

T.ex: En matupplevelse utan elektrosmog. Som gäst på café & restaurang förtjänar man mat och utrymme utan bestrålning.   Läs mer nedan eller här.
  • service1
    Lägsta nivån av anpassning ger en Wi-fri bronscertifiering.
  • service2
    Mellannivån ger silver...
  • service3
    ... och högsta nivån ger naturligtvis guld.

Wi-fri natur

För frodande människor, rent vatten och levande föda.

Läs mer