För en
strålsäker
vardag

Certifiering

Vårt samhälle som helhet behöver påskynda medvetenhet och anpassning till detta, och deltagare i Wi-fri får ett försprång samt en möjlighet att vara förebilder.

Mångsidigheten i Wi-fri gör den unik, och behovet av den är större i Sverige än i andra jämförbara länder (vi ligger efter). Det handlar bl.a. om att gynna/värna: Personal; kunder; ekonomi.

Hur?

Det finns många sätt att deltaga – allt från anonym anpassning på egen hand, till anpassning med hjälp där framgången syns på hemsida samt möjlighet till certifiering.

Hör av er så kommer vi överens om en lösning som passar just er.

Krävs det mycket arbete? Förmodligen inte. Hur mycket beror på två saker: 1) Er nuvarande situation, och 2) er ambitionsnivå.

Ex: Om ni har en bra situation redan och siktar på brons behöver ni nog inte ändra något alls. Om ni däremot har en sämre situation och siktar på guld, lär det behövas insatser. (se Certifiering )

Certifiering

Varje nivå har både generella och specifika kriterier – nedan anges endast de generella. Specifika kriterier tas fram utifrån er unika situation.

Certifieringsbedömningar: 1) Platsspecifika förutsättningar. 2) Era insatser. 3) Elektrosmog-mätningar.

Brons: Kontrollerad Wi-Fi (egen router), men det finns utrymmen i lokalen med lägre elsmog-nivåer, och det är lätt för kund/personal att se var.

Silver: Ingen Wi-Fi. Merpart av lokalen har lägre elsmog-nivåer. Lättillgänglig info om elsmog (i lokal, på hemsida etc).

Guld: Se ovan + Varnar för Wi-Fi/elsmog (motsats till ”free Wi-Fi”-reklam). Uppmanar gäster till flygplansläge. Mobilfritt utrymme i lokalen + praktiska tips för elsmog-skydd.

_ _ _

OBS: Certifiering kräver fysiskt besök av en kontrollant, och än så länge erbjuds detta endast i Malmö med omnejd. Det finns dock möjlighet även för verksamheter långt från Malmö att delta: Att vi hittar en pålitlig tredje part som utför bedömningen enligt överenskomna kriterier & metoder.

___ ___ ___

För mer info/frågor: Kontaktsidan eller mejla till jimmy@milken.se

_ _ _