För en
strålsäker
vardag

Varför?

En fundamental påverkan möter fundamentala behov och skapar fundamentala problem som berör alla.

El-smog påverkar både miljö och hälsa, och båda är viktiga även om denna certifiering fokuserar på hälsan.

Miljöpåverkan

Detta är förstås mer relevant än någonsin då experter menar att det ”sjätte massutdöendet” har börjat, och vissa nyckelarter/grupper har visat påverkan av elektrosmog:

  • Grodor (amfibier) har minskat i antal och visar tydliga deformationer. Amfibier är generellt goda indikatorer på statusen i miljö/ekosystem.
  • Fåglar och insekter har minskat, och vissa studier fokuserar på bin.
  • Även vegetation påverkas – t.ex. träd som är en av planetens viktigaste organismer. Träd har uppvisat skador både internt och externt och ibland förtida död.

Utöver påverkan på biosfären så har elektrosmog potential att påverka atmosfären (och därmed klimat och väder) då även större planetära system ingår i väven av energi och elektromagnetism.

Hälsopåverkan

Symtom/sjukdomar som kan öka med 5G specifikt:

  • Störning av immunsystem, metabola och neurologiska funktioner.
  • Skador på ögon, hud och spermier.
  • Ökad risk för cancer, depression och demens.

Experter varnar

Inte konstigt då att en snabbt växande grupp forskare/experter varnar i upprop/appell: EMF scientist appeal + The 5G Appeal (to EU) + Stop 5G on Earth and in Space (internationell + inkluderar satelliter samt är öppen för allmänheten).

T.o.m. delar av EU varnar: SCHEER (vetenskaplig kommitté) och European Environmental Agency.

_ _ _

EN POSITIV SAK är att elektrosmog (till skillnad från kemiska föroreningar) försvinner omedelbart när sändaren slås av.